top of page

SPACE

- 空間 -

2019 AUTUMN & WINTER POP UP SHOP

TACHIKAWA ISETAN

KOBE DAIMARU

URAWA ISETAN

IKEBUKURO SEIBU

YOKOHAMA SOGO

UMEDA HANKYU